Overslaan en naar de inhoud gaan
Afgerond

2022

Woonproject Loevestein in Ede

Wil je niks missen van dit project?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gebouw 3 nadert voltooiing
Ook gebouw 3 is zover dat we richting oplevering gaan! In de weken na de bouwvak zullen de laatste zaken worden afgerond zodat naar verwachting begin september het gebouw zal worden overgedragen aan Woonstede. Deze appartementen zullen verhuurd worden aan ouderen met een zorgvraag. Voor meer informatie over de verhuur verwijzen wij u graag naar: Loevestein, gebouw 3 - Woonstede

Fietspad Kastelenlaan
Momenteel is het niet noodzakelijk om het fietspad aan de Kastelenlaan gesloten te houden. Eind week 29 zal het fietspad aan de Kastelenlaan dan ook weer worden geopend! Hierdoor kan fietsverkeer weer gebruik maken van de vertrouwde fietsroute langs het park. Wel kan het zo zijn dat het fietspad voor de bouw van het 4e gebouw weer afgesloten wordt!

Inrichting terrein
Zoals u kunt zien zijn we met de inrichting van het terrein hard op weg! Praktisch het gehele terrein is voorzien van de nieuwe riolering, al met al een behoorlijke klus. Deze rioleringswerkzaamheden zijn op het deel in het park/vijver na klaar. De exacte planning hiervan is momenteel nog niet bekend. Inmiddels is de inrichting van het terrein ook reeds begonnen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels grotendeels afgerond. Vanaf de inrit aan de Loevestein naar de hellingbaan van gebouw 3 (hoek Kastelenlaan/Loevestein) is het straatwerk bijna gereed.

Na de bouwvak zal het deel tussen gebouw 2 (T-vormige gebouw) en 3 worden ingericht! Aansluitend zal het terrein worden ingericht rondom de gebouwen 1 en 2 naar de definitieve inrichting. Dit zal in fases plaatsvinden zodat er steeds een gedeelte beschikbaar is om te parkeren voor de bewoners en bezoekers. Helaas is het in deze fase niet geheel te voorkomen dat bewoners en/of bezoekers elders in de wijk hun auto zullen parkeren. Als het terrein straks ingericht is, kunnen de bewoners hun auto weer op het terrein parkeren. Deze fase zal zeker tot het najaar duren. Het laatste gedeelte van het terrein zal worden ingericht nadat het 4e gebouw is afgrond, dit zal naar verwachting in 2025 zijn

Update gebouw 3

De bouw van het 3e gebouw aan de Loevestein in Ede vordert gestaag. Zo zijn de estrich vloeren op de tweede verdieping inmiddels voorzien van vloerverwarming. De gipsplaten op de tweede verdieping zijn allemaal aangesmeerd en de tegelzetter is hard aan het werk. Buiten zijn we druk bezig met de nieuwe gevel en wordt de kap van de steiger gedemonteerd.
Wij bouwen hier 41 seniorenwoningen (die zorg geschikt zijn) in opdracht van Woonstede.

Oplevering gebouw 2

Op vrijdag 13 januari 2023 vond de officiële opening van gebouw 2 plaats en werden de laatste appartementen opgeleverd aan Woonstede.

Wij wensen alle toekomstige bewoners veel woonplezier toe!

Opleveringen gestart

We zijn gestart met de eerste opleveringen van gebouw 2. Op 8 november werden de eerste 72 appartementen opgeleverd en op 1 december nog eens 74 appartementen.

Gebruik inritten bouwterrein Loevestein

De komende periode worden er werkzaamheden uitgevoerd in de grond onder de inrit aan de Kastelenlaan. Door deze werkzaamheden kan de inrit aan de Kastelenlaan grotendeels niet gebruikt worden. Dit betekend dan ook dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de inrit aan de Batenstein.

De werkzaamheden zijn allemaal opeenvolgend gepland zodat de betreffende inrit niet onnodig lang gestremd is. Eind van deze week starten de voorbereidingen en aansluitend zal er volgende week daadwerkelijk gestart worden met de werkzaamheden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind september worden afgerond. 

Bedankt voor uw begrip! 

Voortgang bouwwerkzaamheden

 

Gebouw 2 (T-vormig gebouw)

De bouw loopt voorspoedig! De prefab gevels zijn inmiddels allemaal geplaatst, zodat nu het gehele gebouw gesloten is. Ook de dakdekker zal één dezer dagen zijn werkzaamheden afronden,  Na de bouwvak starten we met het monteren van de balkons op fase 2 en 3.  Gelijktijdig kan er in de langste "poot" van het gebouw, vol ingezet worden op de binnen afbouw. Hierbij moet u denken aan wanden, installaties, tegelwerk enz. Vooralsnog verwachten we zeker tot het einde van het jaar nog met dit gebouw bezig te zijn. 

Bouwvak 

De bouwvak is dit jaar van 25 juli t/m 12 augustus. Alleen in de eerste vakantieweek zal er nog gewerkt worden op deze bouwplaats. In week 30 zal onze  onderaannemer nog een aantal dagen bezig zijn met het storten van schuimbeton.  Het aan- en afrijdende vrachtverkeer zal hiervoor gebruik maken van de ingang aan de Batenstein. De laatste 2 weken zal er niet gewerkt worden. Het bouwterrein zal zoals u gewend bent afgesloten zijn, en het alarm staat ingeschakeld.

Gebouw hoek Kastelenlaan/Loevestein

Momenteel zijn we nog steeds druk doende met de ontwikkeling van dit gebouw. Ergens in het 3e of 4e kwartaal verwachten we u meer te kunnen vertellen over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden van dit gebouw.  

Nieuwbouw gebouw 4

De achterliggende maanden is er veel werk verzet met betrekking tot  de ontwikkeling van dit gebouw. Er hebben vele gesprekken met de gemeente en alle andere betrokken partijen plaats gevonden. We verwachten u in het 3e of 4e kwartaal van dit jaar nader te kunnen informeren. 

Gebouw 1 opgeleverd

Op woensdag 23 maart is gebouw 1 opgeleverd en overgedragen aan de afnemer. Hiermee is de transformatie van dit gebouw afgerond. Het iconische gebouw is behouden gebleven en zal ook in de toekomst het straatbeeld blijven bepalen.

Intrek bewoners en parkeren. 

Per 24 maart zijn alle appartementen verhuurd. Dit betekend dat de komende dagen/weken de huurders hun appartement zullen gaan inrichten en verder gaan afwerken. De eerste bewoners zullen al op korte termijn hun intrek nemen in hun nieuwe woning. De bouwhekken zijn verplaatst en aan 2 zijden van het gebouw is het terrein zodanig ingericht, dat dit geschikt is voor parkeren op eigen terrein. Deze parkeergelegenheid is bereikbaar middels de  in- en uitrit aan de Batenstein.  Op de hekken worden nog bordjes gehangen zodat dit voor iedereen duidelijk is. 

Op zaterdag 27 november 2021 zijn de stedenbouwkundige plannen voor gebouw 4 gepresenteerd aan de omwonenden. Het 4e gebouw op het Loevestein terrein ligt aan de zijde van de vijver, waar nu nog het lage blauwe gebouw staat. De input die wij van u mochten ontvangen, nemen we mee in de verdere planvorming. Dank voor uw aanwezigheid ondanks het slechte weer!

Ook weten wat de plannen inhouden? Klik dan hier Presentatie BIF 27-11-2021

Vandaag is de uitnodiging voor de informatieochtend betreffende de ontwikkelingen van Loevestein 33 bij u op de mat gevallen.

Deze informatieochtend is op zaterdag 27 november 2021, van 10.00 – 12.00 uur. Tijdens dit informatie moment zal de nadruk liggen op gebouw 4.
Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 23 november. Na 25 november ontvangt u een e-mail met nadere informatie.

We zien uw aanmelding graag tegemoet via: loevestein@kudo.nl. Van harte welkom!

Vandaag begint voor dit project de bouwvak. Dit betekend dat er de komende 4 weken, niet zal worden gewerkt.

Na de bouwvak  (maandag 23 augustus) gaan we beginnen met de opbouw van gebouw 1. Tegelijkertijd gaan we in gebouw 2 diverse voorbereidingen
treffen zodat we daar aansluitend ook weer kunnen gaan opbouwen! Hier zal de nodige tijd overheen gaan. Voor gebouw 1 zijn we zeker tot eind van het jaar (2021) bezig met de opbouw en afbouw.  Voor gebouw 2 loopt dit zeker door tot medio 2022.

Over gebouw 3 & 4 kunnen wij u melden dat deze plannen volop in ontwikkeling zijn. Wij hopen u t.z.t. uit te nodigen voor de presentatie hiervan.

Tot slot, we kregen wat vragen/opmerkingen over het groen wat over de stoep groeit. Dit is gemeld bij de eigenaar van het groen.

Gisteravond zijn de plannen gepresenteerd aan de omwonenden voor gebouw 1 & 2 van het terrein van Loevestein 33 in Ede. Deze avond werd goed bezocht, en het viel op dat de omwonenden enorm betrokken zijn. Dit waarderen wij enorm! Binnenkort hopen we een begin te maken met de opbouw!

Meer weten? Kijk dan hier: Presentatie Loevestein 24-06-21

Inmiddels zijn de eerste bouwketen geplaatst en worden vandaag ook de laatste bouwketen aangesloten.
Vanaf maandag 14 juni 2021 gaan wij starten met de 2e fase van de sloopwerkzaamheden, die nog onder de sloopvergunning vallen, aan het gebouw (1) gelegen op de hoek van de Loevestein en Batenstein.
Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van bestaande hekwerken, rolluiken, gevels op de begane grond, bestrating en het verwijderen van kozijnen en borstweringen op de verdiepingen om in de nieuwe situatie de balkons te kunnen realiseren.

Impressie van gebouw 1 na de transformatie.

Wij hebben de opmerking gekregen dat de uitnodigingen voor de informatiedag van 2 juli niet iedereen bereikt heeft. Dit is jammer om te horen en vandaar dat wij vandaag een nieuwe informatiekaart huis aan huis zullen verspreiden bij 1376 huisadressen. Op deze manier kunt u toch de informatie ontvangen welke u 2 juli gemist heeft.

Naar aanleiding van de informatiedag zijn wij nu variant 4 verder aan het uitwerken zodat wij op 21 augustus de startnotitie bij de gemeente kunnen indienen. Wij hebben gebouw 4 lager gemaakt en zullen gebouw 2, in gelijke hoogte als de bestaande technische ruimte, optoppen. Wij hopen dat ons project 10 september in de raadsvergadering kan worden behandeld zodat wij in oktober de omgevingsvergunning voor de transformatie kunnen indienen.

Frank van Woerden Vastgoed en SVE Group hebben 2 juli 2020 een presentatiedag gehouden voor de buurtbewoners rondom het toenmalige kantoor van de Nationale Nederlanden. Op deze dag zijn er een viertal ontwikkelvarianten gepresenteerd waarbij de buurtbewoners middels een in te vullen vragenkaart hebben kunnen aangeven welke variant hun voorkeur heeft. Wij zijn erg content met de inbreng en dit heeft ons zeker inzicht gegeven in de wensen en voorkeur van de omwonenden. Wij willen alle aanwezigen dan ook bedanken voor hun komst en constructieve inbreng in dit proces. Wij zullen beoordelen welke wensen in het plan meegenomen kunnen worden.

Wil je niks missen van dit project?

Schrijf je in en je ontvangt alleen een update als er nieuws is.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voor vragen en opmerkingen

Bel (0318) 540 080