Overslaan en naar de inhoud gaan
Ontwerp

Herontwikkeling Oude Arnhemseweg Zeist (Henri & Herman) 

Wil je niks missen van dit project?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Eind maart buurtinformatie directe omwonenden.

Inmiddels heeft de gemeente weer capaciteit om de plannen (weer) in behandeling te nemen. Eind maart zijn de directe omwonenden middels een informatieavond geïnformeerd over de voorgenomen plannen en de laatste stand van zaken hieromtrent. Tijdens deze avond hebben wij input verzameld om mee te nemen in het verdere traject. Binnen afzienbare tijd verwachten we reactie van de gemeente te krijgen op de plannen. Na deze reactie zal de omgeving weer geïnformeerd worden over de vervolgstappen. 

Vertraging ontwikkelproces!

Wij hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten, en hebben enige maanden terug, een principeverzoek ingediend bij de gemeente Zeist.

Helaas heeft de gemeente aangegeven dat er wegens capaciteitsgebrek geen prioriteit gegeven kan worden aan de beoordeling van dit verzoek. E.e.a. ligt nu stil tot (op zijn vroegst) na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit betekend dat de gehele ontwikkeling van bovengenoemd adres, geheel stil ligt. Wij betreuren dat het hele traject vertraging oploopt, maar helaas is er momenteel geen mogelijkheid om deze impasse te doorbreken.

Omdat de gehele ontwikkeling stil ligt, zal er dus ook geen nieuwsupdate komen. Ter zijner tijd melden wij ons met nieuwe informatie.

Kennismakingsavond omwonenden!

Aangenaam, graag maken wij kennis met u als aanstaande buren van de garage van Henri & Herman.

Wanneer: 2 september 2020
Locatie: Noorderlichtkerk 92b te Zeist
Aanvang: 19.30 uur

Deze avond is bedoeld om met u in gesprek te gaan over mogelijkheden voor uitwerking van een woonproject op de huidige locatie van het tankstation met autogarage. Op dit moment zijn er nog geen plannen uitgewerkt. Graag willen we voorafgaand aan de planvorming input / informatie ophalen zodat het plan aansluit in de wijk. We willen deze avond de microfoon "coronaproof" rond laten gaan om uw inbreng te horen. 

Tevens is deze avond bedoeld om elkaar te leren kennen en contactgegevens te verzamelen zodat wij u over de voortgang van de plannen kunnen informeren. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uw contactgegevens tijdens deze avond in te vullen op één van de antwoordkaarten.
 

Wil je niks missen van dit project?

Schrijf je in en je ontvangt alleen een update als er nieuws is.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voor vragen en opmerkingen

Bel (0318) 540 080