Overslaan en naar de inhoud gaan
Afgerond

2022

De Snip - 47 (koop) appartementen aan de Industrielaan in Veenendaal

Wil je niks missen van dit project?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontmanteling bestaande opstallen Taxi Leewis

De volgende fase! 

In de eerste week van november '22 zal er gestart worden met de saneringswerkzaamheden aan de gebouwen van het huidige tankstation Argos, de kapsalon,  Taxi Leewis en de leegstaande hallen aan de Parallelweg welke grenzen aan Taxi Leewis. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zal het terrein volledig worden afgezet met bouwhekken. Deze hekken zullen zo strak mogelijk tegen de erfgrenzen worden aangezet.  

Het saneren wordt met alle mogelijke zorg uitgevoerd zodat er geen risico's meer resteren voor de toekomst. Uiteraard brengt het saneren zelf geen enkel risico voor u als omwonende met zich mee! 

Aansluitend zullen, als de saneringswerkzaamheden zijn afgerond, alle gebouwen volledig worden ontmanteld en zal het puin worden afgevoerd. Dit betekend een veelvuldig komen en gaan van vrachtverkeer via de aangegeven route! 

Deze periode zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot ca. eind van het jaar duren.  Na deze ontmantelingsfase zal er direct gestart worden met de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw. 

Inrichting buitenruimte

Parallel zal er +/- half november gestart worden met de inrichting van het omliggende terrein rondom de gebouwen" De Verbinding" en "De Snip". Dit betekend dat het terrein vanaf maandag 14 november niet toegankelijk zal zijn via de inrit aan de Zuivelstraat. De werkzaamheden zijn van dusdanige aard, dat de onderaannemer heeft aangegeven dat dit tot zeker half december zal duren. De stallingsgarage van "De Verbinding"  zal niet toegankelijk zijn voor auto's. Er zal wel een tijdelijk looppad gemaakt worden naar de stallingsgarage voor voetgangers en (afgestapte) fietsers. 

Wij begrijpen dat het voor u erg vervelend kan zijn dat de stallingsgarage niet bereikbaar is voor auto's. Echter, het is noodzakelijk dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden en vragen dan ook om begrip van uw kant. Samen met onze onderaannemer hebben we alles in het werk gesteld om de stremming zo kort mogelijk te laten duren, en er zal alles in het werk gesteld worden om, indien mogelijk, alles zo snel mogelijk weer toegankelijk te hebben.  Bewoners van "De Verbinding" hebben via de gebouwbeheerder nadere informatie betreffende het parkeren, ontvangen.

Update bouwwerkzaamheden!

De vlag kan bijna in top! Eind augustus/begin september zullen we naar verwachting het hoogste punt (7e verdieping) bereiken van de nieuwbouw aan de Industrielaan. Aansluitend zal de afbouw, die op de lager gelegen verdiepingen al gestart is, plaatsvinden. Dit betekend dat de transporten met beton(wanden) en vloerplaten bijna zijn afgerond. De aanvoer van overige bouwmaterialen, en afvoer van materieel zal uiteraard nog doorlopen tot het einde van de bouwperiode. Deze zullen zowel via de Parallelweg als via de Industrielaan worden aan- en afgevoerd. Naarmate het gebouw vordert zal de (geluids) overlast voor u als omwonende steeds minder worden.

De metselaars zijn inmiddels gestart en als alle werkzaamheden aan de gevel zijn afgerond dan kunnen de steigers over een aantal maanden langzaamaan verwijdert worden. 

In de loop van het 4e kwartaal zal er gestart worden met het saneren en ontmantelen van het Argos tankstation en het achtergelegen taxibedrijf. Dit saneren doen we zodat er geen risico's meer resteren voor de omgeving! Ook het saneren zelf brengt geen gezondheidsrisico's voor u als omwonenden met zich mee.

Bouwvak

Vanaf maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus is het bouwvak! Op deze bouwplaats zal dan niet gewerkt worden. Maandag 15 augustus starten we weer met de werkzaamheden.

"De Verbinding" opgeleverd

Voor de bewoners die in het gebouw aan de Uiverstraat wonen breekt een nieuw tijdperk aan. Want zij krijgen nieuwe buren! De eerste bewoners hebben reeds hun intrek genomen in hun nieuwe appartement. Op vrijdag 4 februari is het gebouw op de hoek met de Zuivelstraat opgeleverd en zijn de bouwhekken verplaatst zodat de bewoners gebruik kunnen maken van de stallingsgarage.

De (tijdelijke) installatie van het Warmtebedrijf Veenendaal is verwijderd van het bouwterrein en alle woningen worden inmiddels verwarmt middels de nieuwe installatie op de begane grond van het nieuw gerealiseerde gebouw.

Met het 2e gebouw liggen we goed op schema. De komende maanden zullen er nog veelvuldig (vracht)transporten plaatsvinden van grote bouwmaterialen. Maar rond de zomer verwachten we op het hoogste punt (7e verdieping) te zijn. Daarna zal de focus komen te liggen op de binnenafwerking van de appartementen. 

Aan het einde van de bouwperiode zal het buitenterrein rondom de beide gebouwen worden ingericht zodat ook dit stukje Veenendaal weer een stuk fraaier oogt.

Inmiddels zijn de heipalen in de grond geschroefd en zijn we momenteel druk doende met het grondwerk. Aansluitend zal de fundering gestort worden. 

Rondom de jaarwisseling is de verwachting dat we "boven de grond uitkomen". Vanaf dit moment gaat er echt gebouwd worden, totdat we het hoogste punt bereiken. Dit zal naar verwachting rondom de bouwvak zijn. Dit houd in dat er ca. het komende 3/4 jaar in sessies van een aantal weken steeds vracht transporten van o.a. steigermateriaal, vloeren, prefab betonwanden, beton, metselstenen enz. zullen zijn. Deze transporten zullen met name de ingang van het bouwterrein aan de Parallelweg gebruiken. Hiermee voorkomen we (verkeers)hinder aan de Industrielaan en dragen we bij aan de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers op de Industrielaan.

Tijdens en aansluitend aan dit opbouwen naar het hoogste punt zullen de gevels gesloten worden. De benodigde kozijnen hiervoor zullen ook via dezelfde route worden aangevoerd.

Tijdens de afbouwfase in de 2e helft van volgend jaar zullen er aanzienlijk minder (vracht) transportbewegingen plaatsvinden. De reguliere werktijden zijn van 7.00 t/m 16.00 uur. Soms kan het echter voorkomen dat een leverancier eerder dan 7.00 uur, of later dan 16.00 uur goederen komt lossen.

Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid overlast ervaren, wilt u ons dit melden? 

Wil je niks missen van dit project?

Schrijf je in en je ontvangt alleen een update als er nieuws is.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voor vragen en opmerkingen

Bel (0318) 540 080