Nieuwbouw/verbouw Kloppend Hart

Home / / Nieuwbouw/verbouw Kloppend Hart

Projecten

DEELEN_WARMOND_MG_1081
DEELEN_WARMOND_MG_1011-2
DEELEN_WARMOND_MG_1023
DEELEN_WARMOND_MG_1023
DEELEN_WARMOND_MG_1058
DEELEN_WARMOND_MG_1061
DEELEN_WARMOND_MG_1043

Als vervanging van de bestaande school, is een nieuwe basisschool gerealiseerd naast het bestaande multifunctionele centrum, het Trefpunt. Er is bewust voor gekozen om in de nieuwe situatie de school tegen het Trefpunt aan te bouwen. Hierdoor is het multifunctioneel in te zetten door de verschillende gebruikers.

In het gebouw zijn diverse functies gevestigd, zoals een basisschool, handvaardigheid/hobbylokaal, een multifunctioneel centrum, foyer, bibliotheek, speellokaal, theater het Trefpunt, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal.

De gevels zijn grotendeels uitgevoerd in duurzaam hout, dit in combinatie met duurzame houten kozijnen. Het uit één laag bestaande gebouw heeft flinke overstekken en die accentueren hiermee de kozijnhoogte. Alle gevelkozijnen lopen vanaf maaiveld tot aan het overstek. De gevels ter plaatse van de aansluiting met de bestaande bouw zijn uitgevoerd in bijpassend metselwerk. De bestaande bouw en de nieuwbouw werden doorklieft met vliesgevels van de centrale hal.

De nieuwbouw kenmerkt zich door het grote waaiervormige vloeroppervlak (alleen begane grond). De twee langsgevels van de nieuwbouw hebben gebogen gevellijnen. Door deze vormgeving van het gebouw is er geen enkele ruimte in het gebouw gelijk aan elkaar en dit geeft het gebouw een heel aparte beleving.

Het gebouw is hoogwaardig afgewerkt middels het aanbrengen van wandafwerkingen (sauswerk en met spuitwerk), vloerafwerkingen (vloerbedekking en tegelwerk) en plafondafwerkingen (systeemplafonds, sauswerk en spuitwerk).

Het bestaande Trefpunt is door ons volledig gerenoveerd en verbouwd. Deze verbouwing heeft gefaseerd plaatsgevonden om gebruik tijdens de renovatie mogelijk te maken.

Het gebouw is uitgerust met een hoogwaardig stukje installatietechniek, waarbij de bestaande installatie van het Trefpunt is geüpgraded en de nieuwe school voorzien is van een eigen installatie.

> deel Deel op FacebookDeel op LinkedinDeel op Twitter
Gerelateerde projecten